Innehåll

- vad dricker vi egentligen?

Alkohol har konsumerats i Sverige i hundratals år och är en del av den svenska historien och kulturarvet. Idag har drycken en självklar roll i måltidsupplevelsen som helhet och många personer har ett stort intresse för hur man kombinerar mat och dryck.

 

En viktig förutsättning för en ansvarsfull alkoholkonsumtion är att det finns en medvetenhet om innehållet i själva produkterna samt vilka effekter de ger. En annan del är vetskapen om att produkterna har tillverkats och distribuerats på ett ansvarsfullt sätt som ligger i linje med de högt ställda kraven på miljömässig och social hållbarhet.

 

I Sverige har vi med Systembolaget ett alkoholmonopol som fungerar som en kvalitetssäkring av den alkohol som går att köpa i butikerna. Innan produkter börjar säljas genomgår de strikta kontroller av innehåll, produktionsförhållanden och miljöpåverkan. Via avtal kontrolleras även att innehållet i dryckerna uppfyller EU:s och Livsmedelsverkets krav på tillsatser. På så vis ser Systembolaget till att produkterna som säljs i Sverige har ett godkänt innehåll samt har tagits fram på ett hållbart och etiskt sätt.

 

För att säkerställa en hållbar alkoholproduktion och konsumtion är det inte tillåtet att på egen hand tillverka spritdrycker, så kallad hembränning. Hembränning är varken tillåtet för eget bruk eller försäljning eftersom det är osäkert och konsumtionen kan innebära stora hälsorisker. Likaså leder smuggling av alkohol till omfattande samhällsproblem i och med att det försvårar översynen av alkoholkonsumtionen i Sverige och gör att alkohol ofta hamnar i fel händer, så som hos ungdomar.

 

Genom att öka kännedomen om produkters innehåll, tillverkning och distribution ökar också sannolikheten för att dessa konsumeras på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. På följande sidor kan du läsa om innehållet i olika alkoholsorter, antalet kalorier samt olika märkningar.

Experten har ordet

De vanligaste alkoholfrågorna