Innehåll

- vad dricker vi egentligen?

Det är skillnad på alkohol och alkohol. Att konsumera alkohol på ett ansvarsfullt sätt är att vara medveten om själva produkterna som konsumeras och vilka effekter de ger. En annan del är att de har tillverkats och distribuerats på ett ansvarsfullt sätt som ligger i linje med de högt ställda kraven på miljömässig och social hållbarhet.

 

Det är tydligt att konsumenternas intresse för produkternas innehåll har ökat. Även produkternas ursprung och hur de tillverkas har blivit allt viktigare. Ett exempel är det ökade intresset för ekologiska produkter [1].

Innan produkterna börjar säljas genomgår de strikta kontroller av innehåll, produktions-förhållanden och miljöpåverkan

Vin och sprit är jordbruksprodukter som vuxit fram över generationer i en kombination av innovationer och ny teknik. I Sverige har vi med Systembolaget ett alkoholmonopol som idag fungerar som en kvalitetssäkring av den alkohol som går att köpa i butikerna. Innan produkterna börjar att säljas genomgår de strikta kontroller av innehåll, produktionsförhållanden och miljöpåverkan. På så vis ser Systembolaget till att produkterna som säljs i Sverige tagits fram på ett hållbart och etiskt sätt.

För att säkerställa en hållbar alkoholproduktion och -konsumtion är det inte tillåtet att på egen hand tillverka spritdrycker, så kallad hembränning. Hembränning är varken tillåtet för eget bruk eller försäljning eftersom det är osäkert och konsumtionen kan innebära stora hälsorisker. Tidigare var hembränning vanligare i Sverige, men lyckligtvis har fenomenet blivit alltmer sällsynt.

Enligt avtal regleras även Systembolagets leverantörer att innehållet i dryckerna uppfyller EU:s och Livsmedelsverkets krav på tillsatser.

Tillsatser

Sprit innehåller få ingredienser och görs normalt på naturliga råvaror som säd, potatis, sockerrör, druvor eller agave. Även vin förädlas med omsorg och görs på jästa druvor. Ibland tillsätts naturliga ämnen under jäsningen för att reglera socker- och syrenivåer. Det görs för att förhindra tillväxt av bakterier eller för att vinet inte ska oxidera eller jäsa. Vin är nämligen en levande produkt och vinets stil och karaktär fortsätter att utvecklas i flaskan. Läs mer om detta hos Systembolaget.

Regelverket för vinframställan regleras i EU som bestämmer vilka tillsatser som är tillåtna och till vilka nivåer.

Innehåll och märkning

Enligt gällande lagstiftning i Sverige och internationellt finns inga krav på innehållsförteckning för alkoholhaltiga drycker över 1,2 %. Regelverket håller dock på att ses över av EU. Den 12 mars 2018 överlämnade alkoholbranschen ett gemensamt förslag på riktlinjer för hur branschen själv, utan lagstiftning, kan bidra med konsumentinformation om näringsvärden och innehåll. EU-kommissionen väntas komma med en bedömning av förslaget senare under 2018.

Sedan 2012 styrs EU:s vintillverkare av gemensamma regler för märkning av vanligt förekommande allergener, så som svavel, ägg- och mjölkprotein om dessa använts vid framställningen av vinet. Om mängden sulfiter överskrider 10mg/liter anges även detta på vinets etikett.

Idag kan du ta del av information bland annat om ingredienser, näringsvärden och snittkalorivärden per 100 ml för de 47 sprikategorierna. Dessa finns att ta del av här: Responsible Drinking.

Kalorier

Ansvarsfull alkoholkonsumtion innebär att vara medveten om dryckernas innehåll och dess påverkan på kroppen. Alkoholhaltiga drycker är inget substitut till annan mat eller dryck. Sprit, vin och öl innehåller endast minimalt med nyttiga näringsämnen.

Andelen socker i sprit och öl är mycket låg. Däremot innehåller dryckerna en del kalorier. Ett par öl innehåller exempelvis lika många kalorier som ett paket bacon.

Socker finns dock naturligt i vindruvor och så gott som alla vinsorter, men andelen skiftar. Under tillverkningen jäser vindruvorna och en del av druvornas socker omvandlas till alkohol. Men inte allt. De viner med lägst andel socker innehåller cirka 1-2 gram per liter. I jämförelse innehåller en liter mjölk cirka 5 gram socker.

Den största sockerboven finns dock i drinkar och groggar, där spritsorter blandas med diverse frukt, juicer och läsk med höga sockerhalter. Som exempel innehåller en Gin & tonic 150 kcal, medan 4 cl ren gin endast innehåller 90 kcal.

  •  1 standardglas vin (11-13 %) = ca 123 kcal

  •  1 standardglas sprit (40 %) = ca 90 kcal

  •  1 standardglas starköl (5,6 %) = ca 185 kcal

  •  1 standardglas cider (5 %) = ca 150 kcal

  •  1 standardglas blanddryck (5 %) = ca 175 kcal

Smuggling av alkohol

Smuggling av alkohol är ett omfattande samhällsproblem. Insmugglad alkohol försvårar översyn av alkoholkonsumtionen i Sverige, och hamnar ofta i fel händer, så som hos ungdomar.

Årligen beslagtar polisen och tullen mer än en miljon liter alkohol som olovligt tagits in i landet. Bland annat har omfattande insatser gjorts för att bekämpa de så kallade ”spritbussarna”, som varit ett organiserat sätt att smuggla in alkohol i landet. Köpare av denna alkohol har i stor utsträckning varit ungdomar.

Den 1 januari 2018 infördes ett så kallat transporttillägg. Den som tagit in alkohol som inte är för eget bruk får nu betala både den svenska skatten på alkoholen plus 40 procent ytterligare. Även privatpersoner som beställer alkohol via internet och inte betalar in svensk alkoholskatt till Skatteverket drabbas av den högre avgiften.

Läs mer om regelverket kring smuggling här.

Källor

Experten har ordet

De vanligaste alkoholfrågorna