Innehållsförteckning

Enligt gällande lagstiftning i Sverige och internationellt finns inga krav på innehållsförteckning för alkoholhaltiga drycker över 1,2 %. Konsumenters ökade medvetenhet och intresse har dock resulterat i att regelverket nu ses över av EU.

Efter uppmaning från Europeiska kommissionen överlämnade alkoholbranschen den 12 mars 2018 ett gemensamt förslag på riktlinjer för hur branschen själv, utan lagstiftning, kan bidra med konsumentinformation om näringsvärden och innehåll. I riktlinjerna, som ska implementeras senast våren 2021, föreslås bland annat att näringsinformation och innehållsförteckningar av produkterna ska göras lättillgängligt, antingen på produkternas egna etiketter eller via webblänk, QR-kod, streckkod eller via andra nya, smarta tekniska lösningar.

På följande sidor kan du läsa mer om innehållet i olika alkoholsorter.

Experten har ordet

De vanligaste alkoholfrågorna