Innehållsförteckning

Enligt gällande lagstiftning i Sverige och internationellt finns inga krav på innehållsförteckning för alkoholhaltiga drycker över 1,2 %. Konsumenters ökade medvetenhet och intresse har dock resulterat i att regelverket nu ses över av EU.

År 2021 beslutade EU om nya regler för märkning av vin som börja gälla den 8 december 2023. Den kommande lagstiftningen innebär att det kommer vara obligatoriskt att på vinförpackningar ange energi/kalorivärdet och information om ämnen som orsakar allergi eller intolerans. Näringsdeklaration och ingrediensförteckningen kan däremot göras tillgängligt elektronisk väg. Detta kan ske genom exempelvis en QR-kod på flaskan som leder konsumenten till en specifik informationssida. De nya reglerna kommer endast gälla produkter som producerats efter den 8 december 2023.

Kategorierna öl och sprit kommer däremot vara fortsatt undantagna krav på innehålls- och näringsförteckning men EU-kommissionen har signalerat att deras undantag på sikt kommer revideras.

På följande sidor kan du läsa mer om innehållet i olika alkoholsorter.

Experten har ordet

De vanligaste alkoholfrågorna