I familjen

Avdramatisering eller strikta regler mot alkohol?

Barns och ungdomars attityder till alkohol förändras i takt med att de växer upp och påverkar deras framtida konsumtion. I regel är barn medvetna om alkohol redan på ett tidigt stadium.

Missbruk gör att vår förmåga att vara förälder försämras. Även om det aldrig var meningen, blir ett barn till en missbrukande förälder lidande av missbruket.

För att skapa sunda attityder kring alkohol är det viktigt att prata om alkohol. Att inom familjen kontinuerligt prata om alkohol är nyckeln till sunda alkoholattityder för både vuxna, barn och ungdomar. En del tror på avdramatisering, medan andra tror på att hålla strikt på reglerna. Oavsett är det viktigt att komma ihåg att langning av alkohol till minderåriga under 2o år är ett lagbrott.

 

Unga förbjuds dricka alkohol för att de ännu inte utvecklat färdigt det konsekvens- och risktänk som krävs för att helt förstå alkoholens effekter. Ungdomar reagerar också känsligare mot alkohol då kroppen ännu inte har vuxit färdigt. Levern har inte samma förmåga att bryta ner alkohol som hos en vuxen. Resultatet blir en mer direkt berusningseffekt. Redan vid 0,5 promille kan en ung person plötsligt förlora medvetandet.

 

Alla vuxna bär ett ansvar i att bidra till att unga växer upp med sunda attityder till alkohol. Det görs bäst genom att leva som man lär och att uppträda ansvarsfullt i kontakt med alkohol. När vuxna konsumerar alkohol i närhet av barn bär de ansvaret att föregå med gott exempel.

 

Alkoholkonsumtion hos unga innebär även risker som kan få konsekvenser senare i livet.

Utbildning för skolungdom

Utbildningsmaterialet ”Prata Om Alkohol” är ett branschinitiativ som syftar till att ge skolungdomar ett ansvarsfullt förhållningssätt till alkohol och skjuta upp en eventuell alkoholdebut. Materialet är gratis och framtaget av läkare, pedagoger och läromedelsförfattare och har beställts av 75 procent av Sveriges högstadier och gymnasier.

Sedan starten 2006 har Prata Om Alkohol nått minst 600 000 elever och använts av 20 000 lärare. Prata Om Alkohol är ett konkret exempel på hur man kan genom dialog och kunskapsöverföring kan förändra attityder till alkohol och konsumtion.

Vad säger lagstiftningen?

Åldersgränser för handel och konsumtion av alkohol regleras i alkohollagen.

Enligt 7 § får alkoholdrycker inte säljas eller lämnas ut till den som inte fyllt 20 år, vilket är gränsen för att köpa alkohol på Systembolaget. Det är med andra ord ett lagbrott att sälja, köpa eller ge bort starköl, vin eller sprit till personer under 20 år. Alltså får man heller inte ge bort alkoholhaltiga drycker som en gåva eller present till någon som ännu inte fyllt 20 år. Alkoholhaltiga drycker får heller inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad, oavsett om man har fyllt 20 år.

Enligt alkohollagen är det dock tillåtet att bjuda den som fyllt 18 men ännu inte är 20 år gammal på en mindre mängd alkoholdryck eller alkoholdrycksliknande preparat. Intaget ska ske på platsen och under ordnade förhållande. Hänsyn ska även tas till den unges ålder och utveckling och omständigheterna i övrigt ska framstå som försvarligt.

För servering på restaurangen och krogen går gränsen vid 18 års ålder. Detsamma gäller vid köp av folköl, alltså öl med 3,5 procent alkoholhalt eller lägre.

De olika åldersgränserna beror på att krogen anses ha uppsyn över besökarnas alkoholkonsumtion.

En person som langar alkohol till minderåriga kan anmälas för olovlig hantering av alkohol. Straffet för langning är böter eller fängelse upp till två år. Vid grova brott upp till fyra år.

Experten har ordet

De vanligaste alkoholfrågorna