Under graviditeten

Är det okej att dricka under graviditeten?

Nolltolerans mot alkohol under graviditeten är självklart för många, och överdrivet enligt andra. I Sverige rekommenderas gravida helt avstå från alkohol under graviditeten med hänvisning till alkoholens hälsorisker för fostret.

Det är väl säkerställt att hög alkoholkonsumtion under graviditeten leder till fosterskador. Däremot går det bra att dricka måttliga mängder ”alkoholfria” drycker, även om de innehåller små mängder alkohol[1].

Trots att skadeeffekterna inte är helt kartlagda är forskningen däremot enig i att alkoholkonsumtion under graviditet innebär förhöjda risker för fostret.

Fostret påverkas av alkoholen

Eftersom barnets organ är under utveckling kan de inte bryta ner alkohol som hos en vuxen människa. Effekten riskerar därför bli både större och mer långvarig för fostret än för mamman. För ett barn under utveckling finns risken att nybildningen av hjärnceller stannar av, eller att celler dör.

Att kombinera alkohol och amning

Det finns mycket lite forskning om kombinationen alkohol och amning skulle innebära risker för barnet. Utifrån de studier som finns går det dock inte att säkerställa att alkoholkonsumtion och amning är riskfritt.

Till skillnad från vad som gäller under graviditeten finns inga allmänna råd som avråder från alkoholkonsumtion under tiden en kvinna ammar. Ansvarsfrågan handlar mer om hur alkoholen påverkar föräldern, dennes koncentrationsförmåga, beteende och omdöme, och hur detta kan påverka ett litet spädbarn.

Alkohol i maten under graviditeten

Maträtter som innehåller sprit bör gravida inte äta hela portioner av. Detta då det kan finnas större mängder alkohol kvar i rätter med starksprit, flamberade rätter och i rätter med alkohol som inte har upphettats, till exempel desserter.

Enligt Livsmedelsverket går det dock bra att som gravid äta rätter som innehåller öl eller vin, till exempel en vinsås eller gryta, om det kokats i minst 30 minuter, eller om vätskan har kokats ihop till mindre än hälften.

Vad säger sjukvården?

Enligt sjukvården i Sverige vet vi idag att alkoholkonsumtion innebär hälsorisker för mamman och fostret. Vid graviditet passerar alkoholen moderkakan och fostervattnet som omger barnet. Resultatet blir att även fostret känner av och påverkas av alkoholen. Det är dock svårt att fastställa sambandet mellan exponering och utfall.

Hur känsligt fostret är för alkoholen beror dels på den mängd alkohol som konsumeras, dels vid vilken vecka fostret exponeras. Även mammans och fostrets förmåga att bryta ner alkohol spelar in. De allmänna råden från sjukvården är därför att den gravida helt bör avstår från alkohol under graviditeten [2].

Källor

Experten har ordet

De vanligaste alkoholfrågorna