Märkning

Reglerna för märkning av alkoholprodukter är olika för olika kategorier av drycker, exempelvis vin producerat utanför EU, mousserande viner, spritdrycker över 15 % och alkoholdrycker 1,2–15 %. För alkoholdrycker (inte vin) upp till 15 % gäller generella märkningsbestämmelser (LIVSFS 2004:27) och för vin samt spritdrycker med en alkoholhalt över 15 % gäller specialbestämmelser utgivna i EG-förordningar. Sedan 2012 styrs också EU:s vintillverkare av regler för märkning av vanligt förekommande allergener, så som svavel och ägg- och mjölkprotein om dessa använts vid framställningen av vinet. Om mängden sulfiter överskrider 10mg/liter ska också detta anges på vinets etikett.

För samtliga kategorier gäller dock kravet på identifikationsmärkning (SLVFS 1993:20). Likaså ska ursprung, volym och alkoholhalt tydligt märkas ut för samtliga alkoholhaltiga produkter. EU har även tagit fram regler för bland annat kalorimängden. Dessa gäller för alla livsmedelsföretag som tillverkar eller märker livsmedel som säljs till enskilda konsumenter och till storhushåll.

Självreglering

I mars 2017 gav EU-kommissionen den samlade alkoholbranschen i Europa möjlighet att presentera ett självreglerande förslag på hur konsumenter kan ta del av information om kalorier och ingredienser. I det utarbetade förslaget åtar sig branschen bland annat att tillhandahålla näringsinformation och innehållsförteckningar över produkternas innehåll på de sätt som lämpar sig bäst för de enskilda produkterna. Informationen kommer att göras lättillgänglig, antingen på produkternas egna etiketter eller via webb-länk, QR-kod, streckkod eller via nya smarta tekniska lösningar.

I väntan på att ett nytt ramverk antas i EU eller nationellt kommer branschen att tillhandahålla konsumentinformationen i linje med förslaget.

2019 tog vin-, sprit- och ölbranscherna i Europa fram ytterligare rekommendationer, som förordar att allergener och kalorier ska vara obligatoriskt på förpackningen, samt ställer krav på fullständig närings- och innehållsförteckning, antingen på förpackning eller digitalt. Sker det digitalt måste länken på produkten vara såväl synlig som lättillgänglig och sidan får varken innehålla kommersiell information eller marknadsföring.

Vad gäller kalorier ska dessa tillhandahållas i enlighet med EU-märkningsförordningen 1169/2011, som indikerar att informationen ska motsvara innehåll antingen per 100 ml eller per portion (eng: serving size).

Efter mycket arbete lanserade branschen genom SpiritsEUROPE och Comité Vins – CEEV plattformen U-label som utvecklats tillsammans med GS1. Plattformen gör det möjligt för alla vin- eller spritföretag, små som stora, att genom QR-kodsteknik ge EU-konsumenter relevant, standardiserad och detaljerad produktinformation – såsom ingrediensförteckning, näringsinformation, riktlinjer för ansvarsfullt drickande och information om hållbarhet. QR-koden dirigerar konsumenten till en produktsida där information om produkten och dess innehåll går att hitta.

Mer information om U-label hittar du här.

 

Experten har ordet

De vanligaste alkoholfrågorna