Märkning

Reglerna för märkning av alkoholprodukter är olika för olika kategorier av drycker, exempelvis vin producerat utanför EU, mousserande viner, spritdrycker över 15 % och alkoholdrycker 1,2–15 %. För alkoholdrycker (inte vin) upp till 15 % gäller generella märkningsbestämmelser (LIVSFS 2004:27) och för vin samt spritdrycker med en alkoholhalt över 15 % gäller specialbestämmelser utgivna i EG-förordningar. Sedan 2012 styrs också EU:s vintillverkare av regler för märkning av vanligt förekommande allergener, så som svavel och ägg- och mjölkprotein om dessa använts vid framställningen av vinet. Om mängden sulfiter överskrider 10mg/liter ska också detta anges på vinets etikett.

För samtliga kategorier gäller dock kravet på identifikationsmärkning (SLVFS 1993:20). Likaså ska ursprung, volym och alkoholhalt tydligt märkas ut för samtliga alkoholhaltiga produkter. EU har även tagit fram regler för bland annat kalorimängden. Dessa gäller för alla livsmedelsföretag som tillverkar eller märker livsmedel som säljs till enskilda konsumenter och till storhushåll.

Självreglering

I mars 2017 gav EU-kommissionen den samlade alkoholbranschen i Europa möjlighet att presentera ett självreglerande förslag på hur konsumenter kan ta del av information om kalorier och ingredienser. I det utarbetade förslaget, som ska implementeras senast i mars 2021, åtar sig branschen bland annat att tillhandahålla näringsinformation och innehållsförteckningar över produkternas innehåll på de sätt som lämpar sig bäst för de enskilda produkterna. Informationen kommer att göras lättillgänglig, antingen på produkternas egna etiketter eller via webb-länk, QR-kod, streckkod eller via nya smarta tekniska lösningar.

I väntan på att ett nytt ramverk antas i EU eller nationellt kommer branschen att tillhandahålla konsumentinformationen i linje med förslaget.

2019 tog vin-, sprit- och ölbranscherna i Europa fram även ytterligare rekommendationer, som förordar att allergener och kalorier ska vara obligatoriskt på förpackningen, samt ställer krav på fullständig närings- och innehållsförteckning, antingen på förpackning eller digitalt. Sker det digitalt måste länken på produkten vara såväl synlig som lättillgänglig och sidan får varken innehålla kommersiell information eller marknadsföring.

Vad gäller kalorier ska dessa tillhandahållas i enlighet med EU-märkningsförordningen 1169/2011, som indikerar att informationen ska motsvara innehåll antingen per 100 ml eller per portion (eng: serving size).

Marknadsföring

I Sverige är det sedan 2003 lagligt att annonsera dryck med upp till 15 % alkoholhalt, dock med noggranna detaljkrav.

Enligt alkohollagen får bilder i kommersiella annonser för alkohol endast visa varan eller råvaror som ingår i varan, enstaka förpackningar eller varumärke eller därmed jämförligt kännetecken. Därutöver måste 20 procent av annonsytan bestå av en varningstext om alkoholens potentiella skadeverkningar.

Reklam eller annan marknadsföringsåtgärd får inte heller vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. Likaså får marknadsföringen inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år.

För att skapa tydlighet i vad som gäller har branschen tagit fram specifika rekommendationer, som tydliggör branschens bedömning och tolkning av lagen. För att säkerställa att alkohollagen och rekommendationerna följs finns Alkoholgranskningsmannen (AGM).

AGM är en del av alkoholnäringens egenåtgärdssystem och ett organ för att bevaka att företagen i branschen håller en hög etisk nivå i all marknadskommunikation samt att de följer riktlinjerna för marknadsföring som fastställts av branschen. Bakom AGM står Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier.

Experten har ordet

De vanligaste alkoholfrågorna