Märkning

Reglerna för märkning av alkoholprodukter är olika för olika kategorier av drycker, exempelvis vin producerat utanför EU, mousserande viner, spritdrycker över 15 % och alkoholdrycker 1,2–15 %.

För samtliga kategorier gäller dock kravet på identifikationsmärkning (SLVFS 1993:20). Likaså ska ursprung, volym och alkoholhalt tydligt märkas ut för samtliga alkoholhaltiga produkter. EU har även tagit fram regler för bland annat kalorimängden. Dessa gäller för alla livsmedelsföretag som tillverkar eller märker livsmedel som säljs till enskilda konsumenter och till storhushåll.

Märkning av ingrediens- och näringsdeklaration

Enligt gällande lagstiftning inom EU finns inga krav om att öl- och spritdrycker med en alkoholhalt över 1,2 % ska märkas med ingrediens- och näringsdeklaration.

Från och med den 8 december 2023 är det däremot krav på att allt vin och aromatiserat vin som tillverkas efter detta datum ska ha en ingrediens- och näringsdeklaration. På produktens etikett är det obligatoriskt att ange energi/kalorivärdet och information om ämnen som orsakar allergi eller intolerans. Ingrediens- och näringsdeklaration kan däremot göras tillgängligt elektronisk väg. Detta kan ske genom exempelvis en QR-kod på flaskan som leder konsumenten till en specifik informationssida där ingrediens- och näringsdeklaration finns att tillgå. Sker det digitalt måste QR-koden på produkten vara såväl synlig som lättillgänglig och sidan får varken innehålla kommersiell information eller marknadsföring. Mer information går att hitta på Livsmedelsverkets hemsida.

För att göra det möjligt för alla vin- och spritföretag, små som stora, att tillhandahålla information om ingrediens- och näringsdeklaration digitalt lanserade branschen genom SpiritsEUROPE och Comité Vins – CEEV plattformen U-label som utvecklats tillsammans med GS1. Mer information om U-label hittar du här.

Kategorierna öl och sprit kommer däremot vara fortsatt undantagna krav på ingrediens- och näringsdeklaration men EU-kommissionen har signalerat att deras undantag på sikt kommer revideras.

 

Experten har ordet

De vanligaste alkoholfrågorna