Om oss

– En plattform för kunskap och reflektion om attityder kring alkohol

Drinkwise

Drinkwise är ett initiativ av Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), som är den svenska branschorganisationen för importörer och tillverkare av vin- och spritdrycker.

Alkoholdrycker är en del av vår svenska måltidskultur och för många en del av en komplett måltidsupplevelse. Det är viktigt att värna om. Samtidigt är alkoholkonsumtion förknippat med risker som vi har ett ansvar att informera om.

Genom Drinkwise vill SVL tillhandahålla en tankeväckande plattform för information, diskussion och reflektion om attityder kring alkohol och hur alkohol ska konsumeras på ett ansvarsfullt sätt.

Drinkwise är en del av den europeiska satsningen responsibledrinking.eu, där branschen tar ett ansvar för konsumentinformation. Genom internationell samverkan och dialog vill vi verka för ett ansvarsfullt förhållningssätt till alkohol.

SVL bidrar även till andra branschinitiativ för hållbara alkoholattityder i samhället, så som utbildningsmaterialet ”Prata om Alkohol” med information till skolungdomar om alkoholens risker, och alkoholleverantörernas egen granskningsman, Alkoholgranskningsmannen, AGM, med uppdrag att säkerställa en korrekt marknadsföring av alkoholhaltiga drycker i Sverige.

Marknadsföring

I Sverige är det sedan 2003 lagligt att annonsera dryck med upp till 15 % alkoholhalt, dock med noggranna detaljkrav.

Enligt alkohollagen får bilder i kommersiella annonser för alkohol endast visa varan eller råvaror som ingår i varan, enstaka förpackningar eller varumärke eller därmed jämförligt kännetecken. Därutöver måste 20 procent av annonsytan bestå av en varningstext om alkoholens potentiella skadeverkningar.

Reklam eller annan marknadsföringsåtgärd får inte heller vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. Likaså får marknadsföringen inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år.

För att skapa tydlighet i vad som gäller har branschen tagit fram specifika rekommendationer, som tydliggör branschens bedömning och tolkning av lagen. För att säkerställa att alkohollagen och rekommendationerna följs finns Alkoholgranskningsmannen (AGM).

AGM är en del av alkoholnäringens egenåtgärdssystem och ett organ för att bevaka att företagen i branschen håller en hög etisk nivå i all marknadskommunikation samt att de följer riktlinjerna för marknadsföring som fastställts av branschen. Bakom AGM står Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier.