Omfattning

– hur mycket är det okej att konsumera?

Sedan mitten av 1990-talet har synen på alkohol förändrats i Sverige. Svenskarna har förändrat sina alkoholvanor till den rådande internationella normen. Från att tidigare ha varit fokuserat på berusningsdrickande på helger, ofta i hemmet, handlar det idag om en mer måttfull konsumtion utspritt över veckan, ofta i sociala sammanhang på restauranger, pubar och uteserveringar. I takt med att intresset för livsmedel och kvalitetsprodukter ökat har svenskarna även börjat dricka allt dyrare alkoholhaltiga drycker.

I Europa är alkoholkonsumtionen högst i hela världen. Sverige tillhör dock ett av de länder i EU som konsumerar minst. I genomsnitt konsumeras knappt nio liter ren alkohol per invånare i Sverige. Endast i Italien och Malta konsumeras mindre alkohol varje år.

Vad är ett standardglas?

1 standardglas vin = 15 cl (11-13 %)

  • 1 standardglas vin på 15 cl (11-13 %) innehåller 12 gram ren alkohol. En man kan dricka 14 standardglas vin i veckan utan att riskera missbruk. För kvinnor gäller 9 standardglas vin.

1 standardglas starköl = 33 cl (5 %)

  • 1 standardglas starköl på 33 cl (5 %) innehåller 12 gram ren alkohol. En man kan dricka 14 standardglas starköl i veckan utan att riskera missbruk. För kvinnor gäller 9 standardglas starköl.

1 standardglas cider = 33 cl (5 %)

  • 1 standardglas cider på 33 cl (5 %) innehåller 12 gram ren alkohol. En man kan dricka 14 standardglas cider i veckan utan att riskera missbruk. För kvinnor gäller 9 standardglas cider.

1 standardglas sprit = 4 cl (40 %)

  • 1 standardglas sprit på 4 cl (40 %) innehåller 12 gram ren alkohol. En man kan dricka 14 standardglas sprit i veckan utan att riskera missbruk. För kvinnor gäller 9 standardglas sprit.

1 standardglas blanddryck = 33 cl (5 %)

  • 1 standardglas blanddryck på 33 cl (5 %) innehåller 12 gram ren alkohol. En man kan dricka 14 standardglas alkoläsk i veckan utan att riskera missbruk. För kvinnor gäller 9 standardglas blanddryck.

Alkoholens påverkan på hälsan

Det är svårt att veta vid exakt vilken mängd alkohol som måste konsumeras för att påverka hälsan negativt. Enligt Livsmedelsverket finns studier som visar att personer i medelåldern och äldre som endast dricker måttliga mängder vin eller öl, lever längre än de som inte dricker alls. Att dricka för mycket ökar dock risken att dö i förtid [1].

Måttfull alkoholkonsumtion är nyckeln till en personligt hållbar och ansvarsfull alkoholkonsumtion. Att undvika kraftig berusning är en viktig pusselbit. Det minskar risken för negativa hälsoeffekter och olyckor men också fysiska och psykiska obehag av olika slag. Vanligt förekommande riktlinjer är att vid ett och samma tillfälle inte konsumera fler än fem standardglas för män, och fyra standardglas för kvinnor. Det finns då en ökad risk för olyckor och försämrat omdöme, men också ökad risk för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar [2].

Den kartläggning som idag bedrivs om kopplingen mellan alkohol och hälsa pekar på flera samband mellan överdriven alkoholkonsumtion och flertalet hälsoproblem [3]. När kroppen bryter ner alkohol bildas restprodukter som kan vara giftiga och skadliga för kroppens celler och gener som i sin tur kan bidra till allvarliga sjukdomar, så som leversjukdomar och cancer. Flera av de kända sjukdomar som alkohol misstänks ligga bakom kan dock orsakas av annan konsumtion, så som tobak och narkotika [4].

Fördelar med måttfull alkoholkonsumtion – J-kurvan

Måttfull alkoholkonsumtion är nyckeln till en personligt hållbar och ansvarsfull alkoholkonsumtion. Att undvika kraftig berusning är en viktig pusselbit. Det minskar risken för negativa hälsoeffekter och olyckor men också fysiska och psykiska obehag av olika slag.

Forskning har även visat att en låg och måttlig alkoholkonsumtion kan ha vissa positiva hälsofördelar. Detta förhållande kallas ofta för J-kurvan.

Enligt J-kurvan minskar risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och stroke vid låg/måttlig alkoholkonsumtion jämfört med om man inte konsumerar någon alkohol överhuvudtaget. Effekten är tydligast när alkohol kombineras med en sund livsstil i övrigt. Risken för alkoholrelaterade sjukdomar ökar däremot sedan ju mer som konsumeras.

Källor

Quiz om ansvarsfull alkoholkonsumtion

Experten har ordet

De vanligaste alkoholfrågorna