Omfattning

– hur mycket är det okej att konsumera?

Sedan mitten av 1990-talet har synen på alkohol förändrats i Sverige. Svenskarna har förändrat sina alkoholvanor till den rådande internationella normen. Från att tidigare ha varit fokuserat på berusningsdrickande på helger, ofta i hemmet, handlar det idag om en mer måttfull konsumtion utspritt över veckan, ofta i sociala sammanhang på restauranger, pubar och uteserveringar. I takt med att intresset för livsmedel och kvalitetsprodukter ökat har svenskarna även börjat dricka allt dyrare alkoholhaltiga drycker.

I Sverige dricker vi i snitt 8,7 liter ren alkohol per år och invånare över femton år. Det är mindre än genomsnittet för både EU och Europa i stort.

I Europa är alkoholkonsumtionen högst i hela världen. Sverige tillhör dock ett av de länder i EU som konsumerar minst. I genomsnitt konsumeras knappt nio liter ren alkohol per invånare i Sverige. Endast i Italien och Malta konsumeras mindre alkohol varje år.

Det är svårt att veta vid exakt vilken mängd alkohol som måste konsumeras för att påverka hälsan negativt. Enligt Livsmedelsverket finns studier som visar att personer i medelåldern och äldre som endast dricker måttliga mängder vin eller öl, lever längre än de som inte dricker alls. Att dricka för mycket ökar dock risken att dö i förtid [1].

Måttfull alkoholkonsumtion är nyckeln till en personligt hållbar och ansvarsfull alkoholkonsumtion. Att undvika kraftig berusning är en viktig pusselbit. Det minskar risken för negativa hälsoeffekter och olyckor men också fysiska och psykiska obehag av olika slag. Vanligt förekommande riktlinjer är att vid ett och samma tillfälle inte konsumera fler än fem standardglas för män, och fyra standardglas för kvinnor. Det finns då en ökad risk för olyckor och försämrat omdöme, men också ökad risk för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar. [2].

Vad är ett standardglas?

1 standardglas vin = 15 cl (11-13 %)

  • 1 standardglas vin på 15 cl (11-13 %) innehåller 12 gram ren alkohol. En man kan dricka 14 standardglas vin i veckan utan att riskera missbruk. För kvinnor gäller 9 standardglas vin.

1 standardglas starköl = 33 cl (5 %)

  • 1 standardglas starköl på 33 cl (5 %) innehåller 12 gram ren alkohol. En man kan dricka 14 standardglas starköl i veckan utan att riskera missbruk. För kvinnor gäller 9 standardglas starköl.

1 standardglas cider = 33 cl (5 %)

  • 1 standardglas cider på 33 cl (5 %) innehåller 12 gram ren alkohol. En man kan dricka 14 standardglas cider i veckan utan att riskera missbruk. För kvinnor gäller 9 standardglas cider.

1 standardglas sprit = 4 cl (40 %)

  • 1 standardglas sprit på 4 cl (40 %) innehåller 12 gram ren alkohol. En man kan dricka 14 standardglas sprit i veckan utan att riskera missbruk. För kvinnor gäller 9 standardglas sprit.

1 standardglas blanddryck = 33 cl (5 %)

  • 1 standardglas blanddryck på 33 cl (5 %) innehåller 12 gram ren alkohol. En man kan dricka 14 standardglas alkoläsk i veckan utan att riskera missbruk. För kvinnor gäller 9 standardglas blanddryck.

Alkoholens påverkan på hälsan

Ansvarsfull alkoholkonsumtion handlar även om att vara medveten om de hälsorisker som alkoholen bär med sig.

Den kartläggning som idag bedrivs om kopplingen mellan alkohol och hälsa pekar på flera samband mellan överdriven alkoholkonsumtion och flertalet hälsoproblem [3]. När kroppen bryter ner alkohol bildas restprodukter som kan vara giftiga och skadliga för kroppens celler och gener som i sin tur kan bidra till allvarliga sjukdomar, så som leversjukdomar och cancer. Flera av de kända sjukdomar som alkohol misstänks ligga bakom kan dock orsakas av annan konsumtion, så som tobak och narkotika [4].

Eftersom det idag är osäkert exakt hur alkohol påverkar hälsan bidrar dagens forskning till värdefull kunskap och insikter om hur vi bör konsumera alkohol på ett ansvarsfullt sätt. ser på ansvarsfull alkoholkonsumtion. Här spelar även sunda attityder in – där alla parter vinner på att alkoholens såväl positiva som negativa konsekvenser framställs på ett balanserat sätt. Kunskap och attityder bidrar på så sätt tillsammans till en individuell hållbar konsumtion som inte påverkar hälsan negativt.

Källor

Quiz om ansvarsfull alkoholkonsumtion

Experten har ordet

De vanligaste alkoholfrågorna