Tillfälle

- när är det okej att konsumera alkohol?

Alkohol ska konsumeras på ett ansvarsfullt sätt av vuxna under kontrollerade former.

Alkohol har konsumerats i Sverige i hundratals år och är en del av den svenska historien och kulturarvet. Konsumtionen och attityderna till alkohol har dock förändrats över tid.

Idag har drycken en självklar roll i måltidsupplevelsen som helhet, och intresset för hur man kombinerar mat och dryck växer ständigt. Intresseföreningar och mat- och dryckesklubbar blir allt fler.

Felaktig alkoholkonsumtion innebär risker, och det finns särskilt tillfällen och perioder i livet då alkohol helt ska undvikas. En ansvarsfull syn på alkoholkonsumtion är därför särskilt viktig i närheten av barn och unga, under graviditet, i trafiken och under arbetstid.

Experten har ordet

De vanligaste alkoholfrågorna