I trafiken

Skulle du vilja möta en alkoholpåverkad i trafiken?

För de allra flesta är det en självklarhet att inte dricka och köra alkoholpåverkad. Trots det är rattonykterhet vanligare än många tror. I Sverige genomförs varje dag cirka 13 000 resor av alkoholpåverkade personer [1].

57 personer omkom i en alkohol- eller drogrelaterad vägtrafikolycka år 2020, vilket är 28 procent av alla omkomna i trafiken.

Alkohol och trafiken hör inte ihop. Punkt. Med alkohol i kroppen ökar riskerna vid bilkörning avsevärt. Alkohol påverkar många av de sinnen och förmågor som vi förlitar oss på när vi kör, såsom synen, omdömet och reaktionsförmågan. Alkohol är därför grunden till en stor del av de olyckor som sker i trafiken varje år.

Hur vi påverkas av alkohol är individuellt. Alkoholpåverkan kan även skilja sig från gång till gång, trots att vi druckit samma mängd. Det är samtidigt svårt att bedöma sin egen berusning, och ju mer man dricker desto svårare blir det. Att själv känna efter om man druckit för mycket för att klara av att köra bil är därför nästintill omöjligt.

Att föra fram en bil alkoholpåverkad innebär inte bara ökad risk för egen hälsa, utan även för andra. Det kan handla om medpassagerare och medtrafikanter, i mötande bilar, på cykel eller till fots.

Även om det finns ett ansvar hos passagerare som färdas tillsammans med en alkoholpåverkad förare, är det förarens yttersta individuella ansvar att avstå från alkohol i trafiken.

Vad säger lagstiftningen?

Enligt 4 § i trafikbrottslagen är rattfylleri en person som ”för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften”. Samma nivåer gäller för fylleri på sjön.

Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Dessutom återkallas ofta körkortet under 1-12 månader. Vid grövre brott kan straffet bli fängelse i högst två år och återkallat körkort i 12-36 månader samt ett nytt körkortsprov avläggas för att återfå kortet.

Sjöfylleri kan påverka körkortsinnehavet. Dessa fall prövas enskilt i en särskild bedömning av Transportstyrelsen.

Vid sjöfylleri – till skillnad från rattfylleri – är det inte bara personen som framför fartyget som kan dömas. Även den som fullgör en uppgift av väsentlig betydelse, så som navigering, för säkerheten kan göra sig skyldig till brott.

Läs mer om alkohollagstiftningen i trafiken här

Källor

Experten har ordet

De vanligaste alkoholfrågorna