Bruk, riskbruk & missbruk

– var går gränsen?

Vad är riskbruk?

Ohållbar alkoholkonsumtion märks sällan i ett tidigt stadium, men kan innebära stora risker på sikt. Begreppet riskbruk beskriver en i längden ohållbar alkoholkonsumtion som, om den fortsätter, kan leda till missbruk.

I Sverige finns inga officiellt antagna riktlinjer för var gränsen går vid riskbruk, men studier visar att omkring 17 procent av svenskarna konsumerar alkohol med förhöjd risk för skadliga hälsoeffekter [1].

Var går gränsen vid missbruk?

Okontrollerat riskbruk kan utvecklas till missbruk och i förlängningen ett alkoholberoende. Missbruk av alkohol medför stora risker för psykisk och fysisk hälsa, med sociala problem och sjukdomar som följd. Hållbar och ansvarsfull alkoholkonsumtion innebär att minimera riskerna för missbruk och alkoholberoende.

Missbruk i Sverige

Missbruk existerar i alla sociala samhällsskikt. Den så kallade ”Missbruksutredningen” från 2011 konstaterade bland annat att alkoholmissbruk även är väl utbrett bland socialt etablerade personer, med arbete, bostad och familj. Att bara på utsidan upptäcka en missbrukare är omöjligt.

Att bara på utsidan upptäcka en
missbrukare är omöjligt

Missbruksutredningens analyser visar dock att antalet alkoholberoende uppgick till 330 000 personer i Sverige, och 450 000 med skadligt missbruk. Majoriteten av dessa är män, även om andelen kvinnor har vuxit under senare år [2].

Hur upptäcks missbruk?

Trots att alkoholmissbruk innebär negativa följder för psykisk och fysisk hälsa är det ibland svårt att märka skillnad på missbruk och alkoholkonsumtion som konsumeras på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

De flesta personer som missbrukar alkohol försöker att dölja det. De går till jobbet som vanligt och sköter i många fall sitt arbete, precis som sina kollegor. Men det är ofta i vardagen och i möten med andra som eventuella problem uppstår. Som kollega eller närstående är det bra att vara lyhörd och uppmärksam på beteenden som kan vara ett resultat av missbruk.

Orolig för dig själv eller någon annan?

Alkoholmissbruk är allvarligt, vare sig det är du själv eller någon annan som ligger i drabbats eller ligger i riskzonen. Det gäller att agera tidigt när misstanke om missbruk uppstår. Det finns idag flera initiativ för att hjälpa personer med missbruk. Några av dessa initiativ finns länkade i högerspalten.

Källor

Experten har ordet

De vanligaste alkoholfrågorna