Välutbildade människor konsumerar i regel mer alkohol än lågutbildade. Men trots att de dricker mer än alla andra får de färre alkoholskador.