Unik svensk studie av skolprogram visar på positiva effekter