Pandemieffekter på drickandet kvarstår: Under pandemin ökade Systembolaget sin försäljning, men det kompenserade inte för minskad reseinförsel och färre krogbesök. Sammantaget sjönk alkoholkonsumtionen i Sverige med 6 procent under 2020. Under pandemins andra år, 2021, ökade konsumtionen med 2 procent.