SVL lanserar nu våra ”Prioriteringar för en mer hållbar utveckling av sprit- och vinbranschen i Sverige”. Dokumentet beskriver SVL:s och medlemmarnas arbete med det miljö- och klimatmässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbetet.