Minskad gränshandel med alkohol under pandemin. Försäljningen på Systembolaget har ökat under pandemin jämfört med tiden innan visar en ny rapport gjord på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges bryggerier. Försäljningen på Systembolaget ökade med 12,5 procent under perioden 1 april 2020 till 31 mars 2021 jämfört med 1 mars 2019 till 28 februari 2020.