Sammantaget sjönk alkoholkonsumtionen med 6 procent under pandemiåret 2020, jämfört med året innan – trots att Systembolagets försäljning ökade.