Preliminära försäljningstal visar minskad försäljning av alkohol