Ny Rapport om Alkoholkonsumtionen i Sverige – Alkoholkonsumtionen minskar