Ny rapport från SVL visar att e-handeln av alkohol har minskat något senaste året men intresset för näthandeln ökar.