Mot bakgrund av Socialstyrelsens nya rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonal om alkoholkonsumtion skriver professor Johan Frostegård i Svenska Dagbladet om vad de senaste årens alkoholforskning säger om måttligt drickande.