Minskad alkoholkonsumtion för många under pandemin