Midsommar är en familjehögtid med lekar, sång och mat. Och ofta hög alkoholkonsumtion. Men många anser att vuxna inte ska dricka sig berusade i barns närvaro enligt en ny undersökning som har gjorts på uppdrag av initiativet Barndom utan baksmälla.