Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett och vanligast är att vänner, syskon och föräldrar tillhandahåller alkoholen följt av langare enligt en ny rapport från CAN. Av de tillfrågade ungdomarna hade 16 procent någon använt sig av sk. hinkkonton på sociala medier.