Lagstiftningen är idag otydlig kring vilka regler som gäller för provsmakningstillstånd vilket lett till att förutsättningarna skiljer sig mycket åt mellan Sveriges alla kommuner. För att stötta såväl branschen som kommuner i tillämpning av lagstiftningen, publicerar SVL nu branschriktlinjer för provsmakning av vin och sprit.