I Prata om Alkohols senaste webbinarium ger beroendeprofessor Fred Nyberg dig kunskap om vad som kännetecknar ett riskbeteende samt vilka elever som löper större risk att ingå i en riskgrupp. Lyssna här!