I en ny rapport genomförd av CAN granskas ungas alkoholanskaffning via sociala medier. Undersökningen visar bland annat att 12 procent av respondenterna hade handlat alkohol via konton på sociala medier.