Hur mycket alkohol bör vi dricka? I artikeln redogör olika forskare kring hur mycket alkohol man bör dricka per vecka för att konsumera ansvarsfullt och för att hålla sig inom de nationella riktlinjerna som finns.