Hur lika är de nordiska länderna när det kommer till alkoholkultur? I IQs senaste attitydmätning mäts attityderna till alkohol i Sverige, Danmark, Finland och Norge. I Sverige har vi en betydligt mer återhållsam inställning till berusning än våra grannländer.