Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol