Delta i Prata om Alkohols filmtävling med temat alkohol och droger i trafiken: Högstadiet och gymnasiet tävlar i olika tävlingsklasser. Låt elever använda sina kunskaper och kreativitet för att tävla under höstterminen 2022. Tävlingen handlar om att uppmärksamma problemet med alkohol och droger i trafiken genom egna kortfilmer. Sista inlämningsdag är 21 november.