Välkommen till Drinkwise.se

Där möten mellan människor sker finns ofta alkohol med i bilden. Drinkwise.se erbjuder verktyg för identifiering och kartläggning av eget och andras beteende kring drickande och alkohol.

Drinkwise.se verkar för att så många människor som möjligt får ta del av kunskap som bidrar till att stärka ett friskt bruk av alkohol.